Preprints

 1. Alaia Solko-Breslin, Seewon Choi, Ziyang Li, Neelay Velingker, Rajeev Alur, Mayur Naik, Eric Wong
  May 2024
 2. Ziyang Li, Saikat Dutta, Mayur Naik
  May 2024
 3. CLAM: Unifying Finetuning, Quantization, and Pruning through Unrestricted Chaining of LLM Adapter Modules
  Neelay Velingker, Amish Sethi, Jason Liu, William Dodds, Zhiqiu Xu, Saikat Dutta, Mayur Naik, Eric Wong
  May 2024
 4. Probing Large Language Models to Detect and Localize Bugs in Code
  Adam Stein, Aaditya Naik, Mayur Naik, Eric Wong
  May 2024
 5. Avishree Khare*, Saikat Dutta*, Ziyang Li, Alaia Solko-Breslin, Rajeev Alur, Mayur Naik
  June 2024

Peer-Reviewed Papers

 1. Ziyang Li*, Chang Zhu*, Anton Xue, Ati Priya Bajaj, William Gibbs, Yibo Liu, Rajeev Alur, Tiffany Bao, Hanjun Dai, Adam Doupé, Mayur Naik, Yan Shoshitaishvili, Ruoyu Wang, Aravind Machiry
  USENIX Security 2024
 2. Adam Stein, Aaditya Naik, Yinjun Wu, Mayur Naik, Eric Wong
  ICML 2024
 3. Yinjun Wu*, Mayank Keoliya*, Kan Chen, Neelay Velingker, Ziyang Li, Emily Getzen, Qi Long, Mayur Naik, Ravi Parikh, Eric Wong
  ICML 2024
  Spotlight Paper
 4. Aaditya Naik, Adam Stein, Yinjun Wu, Mayur Naik, Eric Wong
  OOPSLA 2024
 5. Ziyang Li, Jiani Huang, Jason Liu, Felix Zhu, Eric Zhao, William Dodds, Neelay Velingker, Rajeev Alur, Mayur Naik
  AAAI 2024
 6. Aaditya Naik, Aalok Thakkar, Adam Stein, Rajeev Alur, Mayur Naik
  VLDB 2024
 7. Aalok Thakkar, Nathaniel Sands, George Petrou, Rajeev Alur, Mayur Naik, Mukund Raghothaman
  OOPSLA 2023
 8. Hanlin Zhang*, Jiani Huang*, Ziyang Li, Mayur Naik, Eric Xing
  Findings of ACL 2023
 9. Aaditya Naik, Yinjun Wu, Mayur Naik, Eric Wong
  ICML 2023
 10. Ziyang Li*, Jiani Huang*, Mayur Naik
  PLDI 2023
 11. Yinjun Wu, Adam Stein, Jacob Gardner, Mayur Naik
  AAAI 2023
  Oral Presentation
 12. Haoxian Chen, Chenyuan Wu, Andrew Zhao, Mukund Raghothaman, Mayur Naik, Boon Thau Loo
  IEEE/ACM ToN 2022
 13. Elizabeth Dinella, Todd Mytkowicz, Alexey Svyatkovskiy, Christian Bird, Mayur Naik, Shuvendu Lahiri
  IEEE TSE 2022 and FSE 2022 (Journal-First Track)
 14. Pardis Pashakhanloo, Aaditya Naik, Yuepeng Wang, Hanjun Dai, Petros Maniatis, Mayur Naik
  ICLR 2022
 15. Pardis Pashakhanloo, Aravind Machiry, Hyonyoung Choi, Anthony Canino, Kihong Heo, Insup Lee, Mayur Naik
  Asia CCS 2022
 16. Jiani Huang*, Ziyang Li*, Binghong Chen, Karan Samel, Mayur Naik, Le Song, Xujie Si
  NeurIPS 2021
 17. Aaditya Naik, Jonathan Mendelson, Nate Sands, Yuepeng Wang, Mayur Naik, Mukund Raghothaman
  UIST 2021
 18. Aalok Thakkar, Aaditya Naik, Nate Sands, Rajeev Alur, Mayur Naik, Mukund Raghothaman
  PLDI 2021
 19. Ziyang Li, Aravind Machiry, Binghong Chen, Ke Wang, Mayur Naik, Le Song
  S&P 2021
 20. Jonathan Mendelson, Aaditya Naik, Mukund Raghothaman, Mayur Naik
  AAAI 2021
 21. Jiani Huang, Calvin Smith, Osbert Bastani, Rishabh Singh, Aws Albarghouthi, Mayur Naik
  ICML 2020
 22. Xujie Si*, Aaditya Naik*, Hanjun Dai, Mayur Naik, Le Song
  CAV 2020
 23. Elizabeth Dinella*, Hanjun Dai*, Ziyang Li, Mayur Naik, Le Song, Ke Wang
  ICLR 2020
  Spotlight Paper
 24. Mukund Raghothaman, Jonathan Mendelson, David Zhao, Mayur Naik, Bernhard Scholz
  POPL 2020
 25. Xujie Si*, Mukund Raghothaman*, Kihong Heo, Mayur Naik
  IJCAI 2019
 26. Kihong Heo*, Mukund Raghothaman*, Xujie Si, Mayur Naik
  PLDI 2019
  Distinguished Paper Award
 27. Halley Young, Osbert Bastani, Mayur Naik
  ICML 2019
 28. Xujie Si*, Yuan Yang*, Hanjun Dai, Mayur Naik, Le Song
  ICLR 2019
 29. Xujie Si*, Hanjun Dai*, Mukund Raghothaman, Mayur Naik, Le Song
  NeurIPS 2018
  Spotlight Paper
 30. Xujie Si*, Woosuk Lee*, Richard Zhang, Aws Albarghouthi, Paris Koutris, Mayur Naik
  FSE 2018
 31. Kihong Heo*, Woosuk Lee*, Pardis Pashakhanloo, Mayur Naik
  CCS 2018
 32. Mukund Raghothaman*, Sulekha Kulkarni*, Kihong Heo, Mayur Naik
  PLDI 2018
 33. Woosuk Lee, Kihong Heo, Rajeev Alur, Mayur Naik
  PLDI 2018
 34. Xin Zhang, Radu Grigore, Xujie Si, Mayur Naik
  OOPSLA 2017
 35. Aws Albarghouthi, Paraschos Koutris, Mayur Naik, Calvin Smith
  CP 2017
 36. Sulekha Kulkarni, Ravi Mangal, Xin Zhang, Mayur Naik
  OOPSLA 2016
 37. Xujie Si, Xin Zhang, Vasco Manquinho, Mikolas Janota, Alexey Ignatiev, Mayur Naik
  CP 2016
 38. Insu Yun, Changwoo Min, Xujie Si, Yeongjin Jang, Taesoo Kim, Mayur Naik
  USENIX Security 2016
 39. Ravi Mangal, Xin Zhang, Aditya Kamath, Aditya Nori, Mayur Naik
  AAAI 2016
 40. Xin Zhang, Ravi Mangal, Aditya Nori, Mayur Naik
  POPL 2016
 41. Yongin Kwon, Sangmin Lee, Hayoon Yi, Donghyun Kwon, Seungjun Yang, Byung-Gon Chun, Ling Huang, Petros Maniatis, Mayur Naik, Yunheung Paek
  IEEE TMC 2015
 42. Ravi Mangal, Xin Zhang, Aditya Nori, Mayur Naik
  SAT 2015
 43. Ravi Mangal, Xin Zhang, Aditya Nori, Mayur Naik
  FSE 2015
  Distinguished Paper Award
 44. Jongse Park, Hadi Esmaeilzadeh, Xin Zhang, Mayur Naik, William Harris
  FSE 2015
 45. Ghila Castelnuovo, Mayur Naik, Noam Rinetzky, Mooly Sagiv, Hongseok Yang
  SAS 2015
 46. Cong Shi, Karim Habak, Pranesh Pandurangan, Mostafa Ammar, Mayur Naik, Ellen Zegura
  MobiHoc 2014
 47. Xin Zhang, Ravi Mangal, Radu Grigore, Mayur Naik, Hongseok Yang
  PLDI 2014
  Distinguished Paper Award
 48. Xin Zhang, Ravi Mangal, Mayur Naik, Hongseok Yang
  PLDI 2014
 49. Ravi Mangal, Mayur Naik, Hongseok Yang
  ESOP 2014
  Best Paper Award Nominee
 50. Aravind Machiry, Rohan Tahiliani, Mayur Naik
  FSE 2013
  Test-of-Time Paper Award and Distinguished Artifact Award
 51. Yongin Kwon, Sangmin Lee, Hayoon Yi, Donghyun Kwon, Seungjun Yang, Byung-Gon Chun, Ling Huang, Petros Maniatis, Mayur Naik, Yunheung Paek
  USENIX ATC 2013
 52. Xin Zhang, Mayur Naik, Hongseok Yang
  PLDI 2013
 53. Saswat Anand, Mayur Naik, Hongseok Yang, Mary Jean Harrold
  FSE 2012
  Test-of-Time Paper Award
 54. Mayur Naik, Hongseok Yang, Ghila Castelnuovo, Mooly Sagiv
  POPL 2012
 55. David Gay, Joel Galenson, Mayur Naik, Kathy Yelick
  Parallel Computing, Elsevier, 2011
 56. Percy Liang and Mayur Naik
  PLDI 2011
 57. Byung-Gon Chun, Sunghwan Ihm, Petros Maniatis, Mayur Naik, Ashwin Patti
  EuroSys 2011
 58. Percy Liang, Omer Tripp, Mayur Naik
  POPL 2011
 59. Ling Huang, Jinzhu Jia, Bin Yu, Byung-Gon Chun, Petros Maniatis, Mayur Naik
  NIPS 2010
 60. Pallavi Joshi, Mayur Naik, Koushik Sen, David Gay
  FSE 2010
 61. Percy Liang, Omer Tripp, Mayur Naik, Mooly Sagiv
  OOPSLA 2010
 62. Pallavi Joshi, Mayur Naik, Chang-Seo Park, Koushik Sen
  CAV 2009
 63. Pallavi Joshi, Chang-Seo Park, Koushik Sen, Mayur Naik
  PLDI 2009
 64. Mayur Naik, Chang-Seo Park, Koushik Sen, David Gay
  ICSE 2009
  Distinguished Paper Award
 65. Mayur Naik and Jens Palsberg
  ACM TOPLAS 2008
 66. Mayur Naik, Alex Aiken, John Whaley
  PLDI 2006
 67. Alice Zheng, Michael Jordan, Ben Liblit, Mayur Naik, Alex Aiken
  ICML 2006
 68. Ben Liblit, Mayur Naik, Alice Zheng, Alex Aiken, Michael Jordan
  PLDI 2005
 69. Mayur Naik and Jens Palsberg
  ESOP 2005
 70. Mayur Naik and Jens Palsberg
  ACM TECS 2004
 71. Thomas Ball, Mayur Naik, Sriram Rajamani
  POPL 2003
 72. Mayur Naik and Jens Palsberg
  LCTES 2002

Invited Articles

 1. Mayur Naik, Xujie Si, Xin Zhang, Radu Grigore
  VMCAI 2018
  Invited Contribution
 2. Xujie Si, Xin Zhang, Radu Grigore, Mayur Naik
  CAV 2017
  Invited Contribution
 3. Jens Palsberg and Mayur Naik
  Multiprocessor Systems-on-Chips, Elsevier, 2004
  Book Chapter