legislative சட்டமன்ற
food உணவின்
end முடிய
thirty முப்பது
israel இஸ்ரேல்
june ஜூன்
head தல
crops பயிர்கள்
social சமூகக்
places இடங்களை
two இரண்டு
growth வளர்ச்சி
technology நுட்பம்
exchange பரிமாறிக்
retinoblastoma உயிரணு
lorry லாரி
crores கோடிக்கணக்கான
gnu குனூ
films படங்களில்
god இறைவன்
city நகரான
government அரசின்
those அவைகளாவன
income வருமானத்தில்
internally உள்நாட்டுப்
lenin லெனின்
plasma மின்மம்
map நிலப்பட
air காற்றின்
already இருந்திருக்கிறது
america அமெரிக்காவும்
war போர்
halloween ஆலோவீன்
communication தகவல்தொடர்பு
reduce குறைக்க
so எனவே
war போர்க்
bala பால
school பள்ளிப்
acoustics ஒலியியல்
application பயன்பாட்டிற்காக
plantain வாழை
fund இந்நிதி
player வீரர்களின்
complicated நுணுக்கமான
known அறியப்படுகின்றன
papaya பப்பாளி
chera சேர
participating போட்டியிட்ட
done செய்தான்
wireless கம்பியில்லா
helium ஹீலியம்
period காலமாகும்
example எடுத்துகாட்டாக
chinese சீனர்
deciding தீர்மானிக்கும்
experiment ஆய்வுகள்
means கொண்டுவந்தது
leonardo லியொனார்டோ
share பங்கை
fill நிரப்பி
book புத்தக
net வலைத்
christians கிறிஸ்தவர்கள்
newly புதிதாகக்
research ஆராய்ச்சியின்
place இடம்
wars போர்களில்
with வைத்தே
valli வள்ளி
society சமூகத்தில்
containing பெற்றிருக்கும்
barium பேரியம்
select தேர்ந்தெடுக்க
like முதலிய
serves விளங்குவது
grass புல்
answer விடை
arrest கைது
mass பொருண்மை
christian கிறிஸ்துவ
host புரவன்
themselves தங்களுக்கு
olympic ஒலிம்பிக்
this இத்
harvard ஹார்வர்ட்
forward பார்வர்ட்
times சமயங்களில்
dresses ஆடைகள்
winter குளிர்காலம்
download தரவிறக்கம்
births பிறப்புகள்
jain சமண
protest போராட்டத்தின்
train தொடர்வண்டிப்
gps ஜிபிஎஸ்
diabetes நீரிழிவு
competition போட்டிகளில்
countries நாடுகளை
malignant வீரிய
journalism ஊடகவியல்
leader தலைவராவார்
he செய்தார்
brahmi பிராமி
poets நாயனார்
other ஏனையவை
books நூல்கள்
r ஆர்
pandian பாண்டியர்
words வார்த்தையானது
spring வசந்த
cuddalore கடலூர்
help உதவி
half அரை
languages மொழியாக
reached அடைந்து
growth வளர்ச்சியையும்
year வருஷம்
killed கொன்று
banglore பெங்களூரின்
here இங்குள்ள
programming நிரலாக்க
saturn செவ்வாயில்
inscriptions கல்வெட்டுக்கள்
not இருக்கவில்லை
solid திண்ம
branches பிராந்தியங்களில்
committee குழுக்களாக
details விவரங்கள்
sky ஸ்கை
growth வளர்ச்சியும்
looks பார்ப்பதற்கு
daily அன்றாடம்
sister தங்கச்சி
peak பீக்
affected பாதிக்கப்படுகின்றன
literature இலக்கிய
english ஆங்கிலத்தில்
tells சொல்கிறார்
one ஒன்று
kumar குமார்
experiments ஆய்வுகளும்
got பெற்றன
class வகுப்பு
this இதனைத்
guinea-bissau கினி-பிசாவு
spread பரவி
leave விடுத்து
service சேவை
campaign பிரச்சாரம்
dutch டச்சுக்
help உதவுகிறது
different மாறுபடும்
dance நடன
stages கட்டங்கள்
horoscope சோதிடம்
hands கைகள்
papanasam பாபநாசம்
columbus கொலம்பசின்
used பயன்படுத்த
when பொழுதும்
beauty அழகூட்டல்
there அங்கு
vehicle வாகனம்
films திரைப்படங்களை
teacher ஆசிரியர்
vishnu விஷ்ணு
krishnamurthy கிருஷ்ணமூர்த்தி
chances வாய்ப்புக்கள்
international சர்வதேச
languages மொழிகள்
are விளங்குகின்றன
nine ஒன்பது
bit பிட்
metropolitan மாநகரங்கள்
lived இருந்தனர்
used பயன்படுத்தப்பட்டு
africa ஆபிரிக்க
advertisement விளம்பர
muddy சேற்று
there அங்கிருந்த
books நூல்களுள்
needed அவசியம்
swamy சுவாமி
users பயனர்களுக்கு
length நீளம்
society சமுதாயத்தை
hyderabad ஐதராபாத்
internet இணையம்
determining வரையறுக்கிறது
receiver பெற்றவர்
was திகழ்ந்தார்
thirteen பதின்மூன்று
cells உயிரணுக்கள்
air வாயு
alphabets மெய்யெழுத்துக்கள்
state மாநிலம்
municipal பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
words சொற்களை
tha த
landscape நிலப்பகுதி
eagerness ஆர்வத்தை
county நாட்டையும்
flowers மலரின்
tamil தமிழ்த்
formally அதிகாரப்பூர்வ
only ஒருவனே
place இடத்திலும்
everywhere எங்கும்
hitler இட்லர்
and ஆகியவற்றைக்
sa ச
story கதை
division பகுப்பு
dubai துபாய்
francisco பிரான்சிஸ்கோ
morning காலையில்
south தெற்குப்
having கொண்ட
pandian பாண்டியன்
flat தட்டையான
kept வைக்கப்பட்டுள்ளது
year ஆண்டிற்கு
hill ஹில்
close நெருங்கிய
although ஆயினும்
part பகுதியானது
sujatha சுஜாதா
play விளையாட
victory வென்றார்
their அவற்றின்
growing பெருகி
name பெயரையும்
teacher ஆசிரியராக
calculation கணிப்பு
soccer சாக்கர்
before முன்
pluto புளூட்டோ
quantum குவாண்டம்
had பெற்றிருந்தனர்
meeting கூட்டத்தில்
electronic மின்னணு
feminism பெண்ணியம்
he இவனுக்கு
bible விவிலியம்
news செய்திகளும்
chance இருந்தாலும்
researches ஆய்வுகளின்
association சங்கத்
which எந்தெந்த
location அமைவிடம்
england இங்கிலாந்து
all எல்லாக்
world உலகத்
way வழியே
space வளிமண்டலத்தில்
theories கொள்கைகளையும்
meaning பொருள்படும்
stab குத்து
third மூன்றாவது
year வருட
having கொண்டுள்ளனர்
football கால்பந்தின்
april சித்திரை
languages மொழிகளை
family குடும்பத்தின்
colonization குடியேற்றவாத
literate கல்வியறிவான
iraq ஈராக்
these இவ்
spiritual ஆன்மீக
husband புருஷன்
with சேர்த்து
protein புரதம்
sixteenth பதினாறாம்
blood இரத்தத்தை
rights உரிமைகளையும்
arrest பிடித்துக்
sa சா
temporary தற்காலிகமாக
joined கலந்து
understand கொண்டார்கள்
again மறுபடியும்
drama நாடகத்தின்
cycle வர
embedded உள்ளமைப்பு
know அறிந்துகொள்ள
cooking சமையலில்
engineering பொறியியல்
develop வளர்க்க
circle வட்ட
madras மதராசு
achieved கிடைத்துள்ளன
capitals தலைநகரங்கள்
think எண்ணி
spread பரவுகிறது
himalayas இமயம்
used பயன்பட்டது
proud பெருமையை
expanded விரிவடைந்து
geography பூகோள
next தாண்டிய
jayalalitha ஜெயலலிதா
songs பாடல்களை
journals பத்திரிகைகள்
in ன்
bose போஸ்
shore கரையில்
hollywood ஹாலிவுட்
doctor டாக்டர்
dr முனைவர்
sound சத்தம்
rajendra ராஜேந்திர
with இருப்பதுடன்
sex உடலுறவு
his இவனுடைய
we நாம்
military இராணுவப்
wave அலை
after அடுத்தபடியாக
individually தனித்தனியாக
impacts தாக்கங்கள்
latest பிந்திய
left இடதுசாரி
north வட
this இந்தச்
chawla சாவ்லா
pakistan பாக்கித்தானின்
charles சார்லஸ்
capital தலைநகரை
son மகனே
administration நிர்வாகக்
hungary ஹங்கேரி
tigers புலிகளின்
rulers ஆட்சியாளர்களின்
golf கோல்ப்
like விரும்பினால்
raise உயர்வு
arrangements ஏற்பாடுகள்
wished விரும்பினார்
center மையப்
found கண்டுபிடித்தார்
right வலது
body உடலும்
kamba கம்ப
procedures முறைகளையும்
thanjavur தஞ்சைப்
words சொற்கள்
keep கொண்டே
wood மர
carbon கரியமில
parliament மக்களவைத்
eight எட்டு
weight எடை
utc யுடிசி
subtraction கழித்தல்
witness சாட்சி
settlement தீர்மானம்
uncle மாமா
years வருடங்களுக்கு
pointing குறிப்பிடத்
forestry வன
sir சார்
water நீரை
harvesting அறுவடை
parts பகுதிகளைப்
area பகுதியிலேயே
a எ
wide பரவலான
around சுற்றி
english ஆங்கிலக்
days நாளின்
london லண்டன்
medium இடைமுகம்
fifth ஐந்தாவது
forming உருவாகியது
cells உயிரணுக்களில்
famous புகழ்பெற்ற
meera மீரா
international பன்னாட்டுக்
prostitution விபச்சாரம்
tamilnadu தமிழக
julius ஜூலியஸ்
their அவைகளின்
believing நம்புகிறார்கள்
doing செய்வதன்
like போல
ice ஐஸ்
denmark டென்மார்க்
height உயரத்தில்
judge கணிக்க
revitalization புத்துயிர்
given வழங்கப்படுகின்றன
plus +
preacher போதகர்
got பெற்று
proof ஆதாரங்கள்
india இந்தியாவும்
totally மொத்தத்
he கொடுத்தார்
colony காலனி
has கொண்டவர்
harbour துறைமுகத்தில்
great பெரும்
population மக்கள்தொகையின்
above மேலாக
greetings வாழ்த்து
around சூழ்ந்து
address முகவரியின்
arts கலையில்
software மென்பொருட்கள்
fight எதிர்
yamuna யமுனை
petroleum பெட்ரோலிய
chola சோழ
tsunami சுனாமி
travels பயணித்து
karma கர்ம
past கடந்த
government அரசில்
writer எழுதியவர்
composition இசையமைத்த
html எச்.டி.எம்.எல்
night நைட்
water நீரால்
easily சுலபமாக
cooking சமையல்
suitable பொருத்தமானது
alwars ஆழ்வார்
christians கிறித்தவர்கள்
cost செலவுகள்
classification வகைப்பாட்டு
power அதிகாரத்தைக்
residence குடியிருப்புகள்
noted குறிப்பிட்டார்
mathematics கணிதக்
books நூல்களை
manufacture அபிவிருத்தி
evidence ஆதாரமாக
measures அளவுகளில்
service சேவையின்
myself தானே
similar ஒத்தது
send அனுப்பினார்
these இத்தகைய
marx மார்க்சு
telugu தெலுங்கில்
ship கப்பலின்
mamallapuram மாமல்லபுரம்
differences வகைத்
permanent நிரந்தரக்
j ஜே
separated பிரிக்கப்படுகிறது
ip ஐபி
life வாழ்க்கையில்
basil துளசி
rajan ராஜன்
vista விஸ்டா
bermuda பெர்முடா
brother அண்ணன்
plants செடிகள்
print அச்சில்
parts பாகங்களும்
infiltrate ஊடுருவி
centipede பூரான்
erase அழிக்கும்
luck யோகம்
hero கதாநாயகனாக
pond ஊற்று
tata டாடா
written எழுதியுள்ள
dance நடனம்
area பரப்பும்
judgement தீர்ப்பு
vellore வேலூர்
yahoo யாஹூ
september செப்டெம்பர்
diastolic விரிவியக்க
biology தாவரவியல்
school பாடசாலை
poors ஏழை
city மதுரையில்
world உலகத்தின்
sang பாடிய
television டிவி
pakistan பாக்கிஸ்தான்
vegetable மரக்கறி
teams அணிகள்
ozone ஓசோன்
not அல்ல
saturn சனியின்
suffered பாதிப்படைந்த
chemical வேதிப்
king ராஜபுத்திர
moon நிலா
live வாழ
smith ஸ்மித்
k கோ
sculptures சிற்பங்கள்
called எனும்
capital தலைநகராக
africans ஆப்பிரிக்காவின்
help வித்திட்டது
petroleum பெட்ரோலியம்
whole முழுவதிலும்
human மனிதனும்
dominion அரசுரிமை
court நீதிமன்றத்தின்
stars புனர்பூசம்
share பங்குச்
occupational தொழிற்
greece கிரீஸ்
difference வித்தியாசம்
except தவிர
plans திட்டங்களை
going செல்கின்றனர்
jews யூதர்களின்
games விளையாட்டுக்கள்
event நிகழ்வை
create உருவாக்க
northeast வடகிழக்குப்
kingdom இராச்சியத்தின்
water நீரும்
affected பாதிக்கப்பட்டது
blood இரத்த
france பிரான்சின்
open திறந்த
moon சந்திரனின்
measure அளவிலேயே
sex பாலுறவு
protein புரதங்கள்
bangladesh வங்காளதேசம்
stomach வயிறு
possibility சாத்தியமான
from விலிருந்து
human மனிதர்களும்
another மற்றொரு
based மருவி
minister மந்திரி
jackson ஜாக்சன்
purananuru புறநானூறு
mathematics கணிதத்
places இடங்களின்
hindu இந்து
got பெறப்பட்டது
seashore கடலோர
birthname இயற்பெயர்
kashmir காஷ்மீர்
independent சார்பிலாத்
indefinite நிச்சயமற்ற
infect தொற்று
reminder மீதம்
mentioned குறிப்பிடப்படுகிறது
same அதே
struggler போராளி
vampire வாம்பைர்
receive பெறவும்
rock ராக்
without இல்லாமலேயே
towards நோக்கி
provide வழங்குகின்றன
bombay பம்பாய்
researchers ஆய்வாளர்கள்
doing செய்யத்
invite அழைக்க
pressure அழுத்தங்கள்
north வடக்கில்
monday திங்கள்
want வேண்டுமென்றே
southeast தென்கிழக்கில்
changes மாற்றங்களுக்கு
autumn இலையுதிர்
going செல்வதற்கு
standard நியம
search தேடு
poem பரிபாடல்
chemistry வேதியியல்
hummingbird ஓசனிச்சிட்டு
sun சூரியனின்
music இசை
beginning ஆரம்பகால
sand மணல்
europe ஐரோப்பா
seed விதை
implementation படுத்தும்
kanyakumari கன்னியாகுமரி
considered கொள்ளப்படும்
corporations மாநகரப்
prove நிரூபிக்க
oceanic சமுத்திர
computers கணினிகளை
why ஏன்
orbit மண்டல
example எடுத்துக்காட்டுகள்
history வரலாறும்
wings சிறகுகள்
connections இணைப்புக்கள்
greek கிரேக்கச்
heart இதய
old பழைய
services சேவைகளை
commonwealth பொதுநலவாய
reason காரணம்
colombo கொழும்பு
create உருவாக்கப்
optics ஒளியியல்
cool தட்ப
researches ஆராய்ச்சிகள்
teacher ஆசிரியரான
rare அரிதான
youth இளமை
heliocentric சூரியமையக்
private தனியார்
specify குறிப்பிடப்
lanka இலங்கை
state நெல்லை
earth புவி
vomit வாந்தி
target இலக்கு
power சக்தியாக
duke குட்டுவன்
perform செய்யக்கூடிய
dakshinamurthy தட்சிணாமூர்த்தி
britain பிரிட்டன்
field அமைகின்றது
business வணிகப்
majority பெரும்பாலான
viewing பார்ப்பது
two இரண்டாகப்
connection இணைப்பு
theft கொள்ளை
the இவர்களுக்கு
importantly குறிப்பிடத்தகுந்த
territories பிரதேசங்களும்
naturally இயற்கையாகவே
story காதை
dangerous பயங்கரமான
area பகுதியிலும்
conform உறுதிப்படுத்த
mountains மலைத்தொடர்
gounder கவுண்டர்
federal கூட்டமைப்பின்
selenium செலீனியம்
marcks மார்க்ஸ்
also எனினும்
news செய்தியை
example எடுத்துக்காட்டு
that அவற்றுள்
indian இந்திய
mohamad முகம்மது
announced தெரிவித்தார்
at கட்டத்தில்
league சங்கமும்
department துறை
tippu திப்பு
technologies தொழில்நுட்பத்தின்
human மனித
night இரவு
post போஸ்ட்
drawings ஓவியம்
earth பூமியை
melanesia மெலனீசியா
telugu தெலுங்கு
machines இயந்திரங்கள்
supported ஆதரித்த
sexual பால்வினை
this இந்தத்
vinci வின்சி
all எல்லா
apart அல்லாமல்
unknown தெரியவில்லை
dimension பரிமாண
behind மறுபக்கம்
understanding கருதும்
tuticorin தூத்துக்குடி
open ஓபன்
rare அரிய
including அடங்குவர்
shapes வடிவங்களில்
seetha சீதையை
city மாநகர
zodiac இராசிச்
cauvery காவிரியுடன்
tree மரத்தின்
borderline எல்லைக்கு
coconut தென்னை
eelam ஈழத்தின்
shape வடிவத்தில்
ready தயார்
written எழுதியுள்ளார்
place இடமாகும்
feared பயந்து
risky அபாயகரமான
more மிகுந்த
democratic ஜனநாயகக்
blood குருதி
drink குடி
known அழைக்கப்படுகின்றன
life உயிர்
germany ஜெர்மனியும்
related தொடர்புடைய
shown காட்டி
countries நாடுகளிலும்
safety பாதுகாப்பை
transmit அனுப்பவும்
subramanian சுப்பிரமணியன்
that இருப்பதைக்
century நூற்றாண்டு
buy வாங்க
independent சுயேச்சை
next அடுத்த
food உணவும்
delhi டெல்லியின்
that அந்தத்
separate விளக்கி
decline வீழ்ச்சிக்குப்
identified கண்டறிந்து
that அதை
changed மாற்றப்படுகிறது
and அன்ட்
only மட்டும்
were இருந்தவை
has செய்துள்ளது
on அன்று
military படைத்துறை
nose மூக்கு
scriptures வேதங்கள்
to செய்வதற்காக
restrict கட்டுப்படுத்தவும்
microsoft மைக்ரோசாஃப்ட்
reasoning காரணமாகவும்
m ம
revathi ரேவதி
paris பாரிஸின்
book நூலும்
peace அமைதிக்கான
street தெரு
shop கடை
legislative பேரவை
these இவற்றை
psychology உளவியல்
from இருந்தே
having கொண்டுள்ள
higher உயரிய
broken உடைந்து
protocol வழிமுறை
last முடிவில்
place ஸ்ரீரங்கம்
mexico மெக்சிகோ
radhakrishnan ராதாகிருஷ்ணன்
reddish சிவந்த
science அறிவியற்
culture பண்பாடுகளில்
river ஆற்றில்
king அக்பரின்
sixth ஆறாவது
year ஆண்டின்
psychiatry மனநல
while இருக்கும்போது
seventh ஏழாவது
tennis டென்னிஸ்
those அவற்றை
any ஏதேனும்
i நான்
presently தற்போதும்
out வெளியேற
home ஹோம்
bengal வங்காள
minimum குறைந்தபட்சம்
parvathi பார்வதி
heart இதயத்திற்கு
told என்கிறார்
yearly வருடங்களாக
white வெள்ளைப்
suburban புறநகர்
tigers புலிகளும்
because எனில்
order ஆணை
safely பாதுகாப்பாக
diamond வைரம்
about பற்றியே
buildings கட்டிடங்களில்
are இருப்பவை
world உலகில்
school பள்ளி
dam அணை
in யில்
spoken பேசிய
graph அளவீடுகளின்
unnecessary தேவையில்லை
except தவிர்ந்த
suicide தற்கொலை
dear கண்ணம்மா
opposite எதிர்மறை
together ஒன்றாகக்
women பெண்களில்
forest காடு
nineteenth பத்தொன்பதாம்
weekly வார
example எடுத்துக்காட்டுக்கு
stoppage நிறுத்தம்
wikimedia விக்கிமீடியா
atlantic அட்லாண்டிக்
passes செல்கிறது
sun சூரியனை
gases வாயுக்கள்
happenings நிகழ்வுகள்
having திகழும்
leprosy தொற்றுநோய்
people சேர்ந்தவர்கள்
countries நாடுகளுக்கு
class வர்க்க
science அறிவியலின்
sediment வண்டல்
society சமுதாயம்
center மையப்பகுதியில்
follows பின்பற்றி
enough போதிய
ocean பெருங்கடல்
related தொடர்பான
parties கட்சிகள்
themself தாமே
spread பரவும்
kalam கலாம்
state மாநிலமும்
psychologist உளவியலாளர்கள்
direct நேரடி
desert பாலைவன
changed மாற்றினார்
height உயரத்தை
is உள்ளார்கள்
flood வெள்ளம்
dogs நாய்கள்
get பெறுவது
aforementioned மேற்கண்ட
sundaram சுந்தரம்
pallavas பல்லவர்கள்
spider சிலந்தி
mammals பாலூட்டி
street வீதியில்
gmail ஜிமெயிலில்
experience அனுபவம்
them அவைகளுக்கு
israel இசுரேலின்
new நியு
library நூலகம்
karthik கார்த்திக்
sun கதிரவன்
media மீடியா
period சுற்றுக்காலம்
freedom சுதந்திரத்திற்கு
murder கொலை
that என்பதையும்
house வீட்டை
god கடவுளை
century நூற்றாண்டுகள்
production உற்பத்தியை
rich பணக்கார
hardware வன்பொருள்
sunni சியா
tradition மரபை
astrophysics வானியற்பியல்
the செய்யவும்
devi தேவி
skin தோலில்
union ஒன்றியமும்
spices உயிரினங்கள்
pillar தூண்
manuscript குறிப்பில்
city நகரில்
cost விலைகள்
pressure அழுத்த
exhibition கண்காட்சியாக
to கொள்ளுமாறு
episode பாயிரம்
page பக்கத்தின்
written எழுதிய
publication வெளியீடுகள்
nt எண்டி
kannagi கண்ணகியின்
meter மீட்டர்
star நட்சத்திரம்
famous சிறப்பாகக்
when போதே
town ஊருக்கு
now இப்போதைய
war போரை
communism கம்யூனிச
palace அரண்மனை
containing உள்ளடக்குகிறது
position நிலையில்
included உள்ளடக்க
first முதலான
created உண்டாக்கி
called என்பார்
a α
model மாதிரி
platform பீடம்
karamchand கரம்சந்த்
tigers புலிகளைக்
songs பாடல்கள்
having உடையது
with உடன்
architecture கட்டிடக்கலையில்
seventh ஏழாம்
place காந்தளூர்ச்
ss எஸ்எஸ்
all அனைவரும்
sachin சச்சின்
one ஒன்றையும்
winter குளிர்காலத்தில்
buildings கட்டடங்கள்
canadian கனடிய
given தரப்பட்டுள்ள
problems பிரச்சினைகளை
request வேண்டி
pupil கண்மணி
ambedkar அம்பேத்கர்
police போலீஸ்
made அமைத்து
religious சமயக்
tea தேநீர்
philosophers தத்துவவாதிகள்
clock கடிகார
shown காட்டப்பட்டுள்ளது
pointed சுட்டிக்
maths கணிதம்
she அவள்
almanac பஞ்சாங்கம்
cracks வெடிப்புகள்
lightened தீபம்
release விடுதலைப்
software மென்பொருளை
contains திகழ்கிறது
sets அமைக்கும்
difficult கடினம்
black கறுப்பு
commercially ரீதியிலான
come வந்த
unicode ஒருங்குறி
facebook ஃபேஸ்புக்
mauritius மொரிசியசு
happening நிகழ்கிறது
junior ஜூனியர்
first முதலாவதாக
reserve ரிசர்வ்
cancer புற்றுநோய்க்கான
confidence நம்பிக்கை
ongoing நடைபெறுகின்றது
uranium யுரேனியம்
khmer கெமர்
water நீர்
daily அன்றாட
arrow அம்பு
western மேற்குலக
building கட்டிடம்
things பொருட்களையும்
krishna கிருஷ்ண
igloo இக்லூ
fox பாக்ஸ்
explained விளங்கிக்
animals விலங்குகள்
wrong தவறுதலாக
stages சபைகள்
competition போட்டி
knot முடிச்சு
natures இயற்கையின்
glucagon குளூக்கொகான்
archaeological தொல்லியல்
einstein ஐன்ஸ்டீனின்
say என்பர்
through மூலமாக
api ஏபிஐ
central நடு
ninth ஒன்பதாம்
all எல்லோரும்
and அண்ட்
measurements அளவீடுகளை
bush புஷ்
sodium சோடியம்
varieties வகைகளிலும்
similarly போலத்
name பெயராகும்
circumstance நிலையிலேயே
deuterocanonical திருமுறை
indian இந்தியாவிலும்
using பயன்படுத்தும்
half பாதி
nerve நரம்பு
island தீவுக்
moon நிலவே
planet கோள்