Skip directly to: content | search

Undergraduate Summer Research @ CIS

Summer 2018 Undergraduate Research Students

Norm Badler

Seyoung An

Daniel Pitt

Yanfei (Effie) Li

Eli Bogomolny

Spence Webster-Bass

 

Chris Callison-Burch

Sun Jae (Jasmine) Lee

Minh Nguyen

Jai Thirani

Arun Kirubarajan

Daniel Stekol

Qing Lyu

Aditya Kashyap

 

Maja Bucan

Ashley Nobi


Andre Dehon

Lloyd Maodzeka

 

Joseph Devietti

Azzam Althagafi

 

James Gee

Kevin Yin

 

Brett Hemenway

Daniel Trinh


Nadia Heninger

Paul Lou


Chenfanfu Jiang

Mark Choi

Kaixing Wu

Alex Wysoczanski

Petra Robertson

Duotun Wang

Bowen Yang

Xinyang Zhang

Xingjian Han

Hanjie Qian

Jacob Snipes

Chen Li

Yi Gu

Haochen Li

Liangzhen Fei

Jacky Lu

Steven Etgen

 

Stephen Lane

Tianming Xu

Brandon Gonzalez

Kathryn Miller


Insup Lee

Michael Cipolla

Justin Swirbul

Aditya Hota

Hyun Ji Jung

Zhixin (Robin) Zhang

Rahul Maganti

 

Boon Loo

Yiwen Jin

 

Chris Murphy

Zena Kipkenda

 

Ani Nenkova

Elizabeth Conrad

Syeda Zainab Aqdas

 

Benjamin Pierce

Olek Gierczak

 

Dan Roth

Lucia Huo

Prasanna Poudyal

Tatiana Tsygankova

Yihao Chen

 

Nik Sultana

Henry Zhu

Ke Zhong

Zhaoyang Han

 

Val Tannen/Sampath Khanna

Wei (Waley) Zhang